Techniek en innovatie

Wij geloven in een groene toekomst en willen graag een steentje bijdragen om Nederland zo ver mogelijk van het gas te halen en Nederland voorzien van groene energie door middel van verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW). Dit systeem is een gesloten circuit en komt niet direct in contact met het grondwater. Hiermee kunnen huishoudens worden voorzien van warmte in de winter en koeling in de zomer. VBWW systemen zijn veilig voor ons grondwater en veroorzaken geen uitstoot.

Met onze hoogwaardige boor- en grouting apparatuur leveren wij de meest efficiënte VBWW installaties. Wij passen innovatieve technieken toe die in de huidige markt nog niet eerder gebruikt zijn. Onze apparatuur is voorzien van state-of-the-art meetinstrumenten. De grouting machine weegt digitaal het perfecte grout/water mengsel en mixt dit mengsel automatisch. Een perfect groutmengsel is van groot belang voor een efficiënte warmtegeleidingscoëfficiënt van het grout zelf. Wanneer dit mengsel te arm gemengd is gaat dit ten koste van de bron efficiency. De machine registreert en plot het weeg, mix en pomp proces in een tijd grafiek. Wanneer het grout proces is afgerond kan het testprotocol beginnen. De bodemwarmtewisselaar wordt aangesloten op de grouting machine, vervolgens wordt er een verplichte sterkte en dichtheidsbeproeving uitgevoerd. Dit houdt in dat het circuit om een hoge en een lage druk wordt gezet voor een bepaalde tijd. Wanneer deze test succesvol is afgerond voeren wij nog een niet verplichte maar zeer belangrijke flow/druk meting uit. Uit deze meeting moet blijken dat er geen obstructies of vernauwingen in het circuit zijn. Met deze test wordt de doorstroom kwaliteit van de VBWW vastgesteld vóórdat de warmtepomp wordt aangesloten. Dit volledige test protocol wordt in een tijd grafiek gelogd en is onderdeel van ons opleverrapport.

Wij staan voor kwaliteit en daar hoort volledige transparantie bij. Vandaar dat wij alle data graag aan onze klanten meegeven.